skip to Main Content
Vanaf 1 Januari 2021 Aangepaste Recyclingbijdrage Op Auto’s

Vanaf 1 januari 2021 aangepaste recyclingbijdrage op auto’s

Bijdrage voor recycling auto’s omlaag

De recyclingbijdrage voor nieuwe personen- en lichte bedrijfswagens is per 1 januari 2021 verlaagd naar € 30,-. Daarmee is de recyclingbijdrage met € 5,- per nieuw verkocht voertuig omlaag gegaan ten opzicht van 2020. Deze daling in de kosten is het gevolg van verbeterde efficiëntiemaatregelen in de autorecyclingketen. Het is dus een feit dat u uw sloopauto beter kunt verkopen aan een erkend sloopbedrijf. Dan weet u dat het met het milieu wel goed zit. .

Recyclingprestatie verbeterd

Dankzij de verplichte recyclingbijdrage op auto’s is het mogelijk om aan de eis van minimaal 95% autorecycling inclusief hergebruik te voldoen. Het resultaat is dat alle afgedankte auto’s in Nederland duurzaam gerecycled worden en dat vrijwel alle restmaterialen van die auto’s nuttig worden hergebruikt. Autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven hebben in de afgelopen jaren een recyclingpercentage van ongeveer 98% bereikt. Dat is dus aanzienlijk!

Waarom de recyclingbijdrage?

De recyclingbijdrage die voor auto’s die we allemaal betalen bij de aanschaf van nieuwe auto’s is in 1995 ingegaan. Destijds heette deze regeling ‘verwijderingsbijdrage’. In 1995 betaalde u aan verwijderingsbijdrage voor uw auto een bedrag van 250 gulden. Dit bedrag is in de afgelopen 25 jaar fors gedaald en heet nu recyclingbijdrage. Tijdens de invoering van de euro was het bedrag € 45,-. Sinds 2017 daalt de recyclingbijdrage elk jaar met € 2,50 tot € 35,- in 2020. In 2021 is de recyclingbijdrage dus nog maar € 30,-. Dat geeft aan dat de auto sloperijen en auto recyclingbedrijven goed werk leveren!

Wat zijn uw ervaringen met een autosloperij? We horen ze graag van u. Laat uw bericht achter via ons contactformulier hier op de website.

Back To Top