skip to Main Content
De 5 Meestgestelde Vragen Over Arbeidsongevallen

De 5 meestgestelde vragen over arbeidsongevallen

Wat houdt een arbeidsongeval in?

U heeft er vast wel eens van gehoord. Een arbeidsongeval. Maar wanneer spreken we hier nu van? Wanneer u een papiersnee oploopt, is dit dan ook een arbeidsongeval? Volgens de Arbowet spreekt u van een arbeidsongeval wanneer u door een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd onmiddellijke schade aan uw gezondheid lijdt. Dit kan een ongeval zijn dat veroorzaakt is door een te hoge werkdruk of wanneer u struikelt over losliggende kabels en uw been breekt. Toch is het soms moeilijk onderscheid maken in wat nu een arbeidsongeval is. Wij geven u antwoord op de vijf meest gestelde vragen.

1. Wanneer moet u een arbeidsongeval melden?

Er zijn een aantal situaties waarin u als werkgever verplicht bent een arbeidsongeval te melden. Dit zijn situaties met:

  • blijvend letsel
  • dodelijke afloop
  • ziekenhuisopname

Ook wanneer er later blijvend letsel optreedt of er een latere ziekenhuisopname nodig is, dient u dit te melden.

2. Welk risico loopt u als u een arbeidsongeval niet meldt?

U moet een arbeidsongeval altijd direct melden. Doet u dit niet, dan overtreedt u de Arbeidsomstandighedenwet. Hiervoor krijgt u een forse boete.

3. Hoe meldt u een arbeidsongeval?

U meldt een arbeidsongeval bij de Inspectie SZW. Dit doet u telefonisch of via de website. Vervolgens bepaalt Inspectie SZW welke interventie gepast is op basis van de door u opgegeven informatie. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.

4. Wat gebeurt er na het melden van een arbeidsongeval?

U moet de plaats van het ongeval ongewijzigd laten voor de inspecteur. De inspecteur kan beslissen om nader onderzoek te verrichten afhankelijk van de omstandigheden. U en uw werknemers worden op de hoogte gesteld van de maatregelen.

5. Hoe lang kan een onderzoek duren?

De duur van een ongevalsonderzoek verschilt voor de ernst van het arbeidsongeval. Dit loopt van enkele weken, tot maanden, tot zelfs jaren. Wilt u weten wat u zelf als werkgever het beste kan doen? Schakel dan een arbeidsongevallen advocaat in. Met een advocaat bent u ervan verzekerd dat u de juiste stappen onderneemt.

Wilt u meer informatie? Vul ons contactformulier in!

Back To Top