skip to Main Content
Tips Voor Een Goede Bedrijfsstructuur

Tips voor een goede bedrijfsstructuur

Waarom is een goede bedrijfsstructuur noodzakelijk?

Staat u aan de start van uw eigen bedrijf? U moet weten dat aan de basis van ieder succesvol bedrijf een goede bedrijfsstructuur staat. Wanneer u over een goede organisatiestructuur beschikt, helpt dit u de juiste beslissingen te nemen. Het is belangrijk dat iedere werknemer binnen uw organisatie weet welke taken en verantwoordelijkheden bij hun functie horen. Heeft u dit nog niet helemaal duidelijk? Wij geven u hier enkele tips voor de basis van een goede bedrijfsstructuur:

Tip 1: Formuleren van uw visie

Het is belangrijk dat u bij het opzetten van een bedrijf een duidelijke visie vaststelt. Hiermee maakt u meteen duidelijk waar uw bedrijf voor staat. Daarnaast zorgt een duidelijke visie ervoor dat medewerkers meer gemotiveerd raken. Zij weten immers waar ze het voor doen. Maak hierbij duidelijk hoe u de taken wilt verdelen. Welke werkzaamheden besteed u uit en wat doet u zelf? En welke kennis is hiervoor nodig? Werk al deze punten uit voor een goede structuur van uw bedrijf.

Tip 2: Gedragscodes

Vervolgens gaat u dieper in op uw visie. Wat moet er gebeuren om uw visie te verwerkelijken? U komt onder andere met gedragscodes waaraan medewerkers zich moeten houden en maakt een planning met werkzaamheden.

Tip 3:Gemotiveerde medewerkers

Het is belangrijk dat u enthousiaste medewerkers in dienst neemt om de visie van uw bedrijf na te streven. U moet hierbij heldere functieprofielen op zetten en werknemers op de juiste plek neer zetten. Blijf nauw betrokken bij uw personeel, zodat ze gemotiveerd blijven.

Tip 4: Een organigram

Om uw bedrijfsstructuur helder en duidelijk te formuleren, moet u een organigram opstellen. Dit is een schematische voorstelling van uw organisatie waarin u in één keer een beeld van uw bedrijfsstructuur heeft. Mocht u toch niet helemaal zeker weten of uw organisatie over de juiste bedrijfsstructuur beschikt? Schakel dan een organisatieadviesbureau in.

Voor meer informatie over het opstellen van een goede bedrijfsstructuur kunt u hier contact met ons opnemen.

Back To Top